Att vara hyrryttare

Att bli hyrryttare är en möjlighet att tillsammans med andra utbilda och förkovra sig mer inom ridningens ädla konst, kanske rikta in sig mer på hopp eller dressyr. Det innebär ett större ansvar för sig själv, hästen , andra medryttare och elever. Man kan vara 1-2 ryttare per häst.

 

Som hyrryttare vill du förkovra dig inom ridningen på din nivå, likaväl som hästarna ska vidareutvecklas och underhålla sin utbildningsnivå. Hyrridningen ger många möjligheter till det.

 Några förutsättningar för att bli hyrryttare är att du rider en ordinarie lektion i veckan och att du därtill har tillräckliga kunskaper enligt ordinarie instruktör.

Som hyrryttare föregår du med gott exempel och stöttar och hjälper andra ryttare och medlemmar. Du vårdar och sköter ”din häst”, hästens mundering, box, spilta så allting är rent och i god kondition. Frisering av häst sker i samråd med instruktör. Har du egen utrustning vid på lektionsridning ska skifte ske på den egna ridtiden.

 

Du rider en ordinarie och en hyrlektion i veckan, upplägget på hyrlektionerna är mer specialiserat än ordinarie lektioner. Hyrlektionerna är spärrade på antingen 5 eller 8 elever.

Igenridning sker i mån av plats på ledig häst i annan hyrgrupp. Du får inte låna ut ”din häst” eller plats åt någon annan ryttare. Däremot kan du med instruktörs medgivande byta med annan hyrryttare vid enstaka tillfällen.

 

Du får rida ut två gånger per månad, övervägande söndagar. Uteridningarna planeras och bokas i förväg så att ryttarna och personalen vet vem som rider när. Detta bokas på anslagstavlan senast onsdagen i samma vecka.  Hyrryttare 1 rider jämna veckor och hyrryttare 2 rider ut ojämna veckor. Vissa söndagar (ojämna) finns möjlighet till uppsamling för uteritt i mer organiserad form med instruktör. Föräldrar och ridlärare beslutar gemensamt när barnen/ungdomarna är redo att rida ut utan instruktör. 

All uteritt ska ske med omdöme och tanke på underlag, häst, ryttare och säkerhet. Minst 2 rider ut tillsammans, meddela ansvarig i stallet vart ni rider. Medtag telefon i fickan. Uteridning får ske på anvisade stigar/vägar och ska vara klart till 15.00 (när det är ljust ute).

Vid halt väglag ska hästen ha brodd, vilka du hjälper till att få i och ur i början och i slutet på säsongen.

 

Stalltjänst ingår i hyrridningen, det sker på veckoslut och vissa helgdagar ca 4-7 gånger per termin, kl.7.00-16.00. Under jul/nyår ingår ett stalltjänstpass. Tjänsten fördelas jämnt mellan hyrryttarna. KAN DU INTE FÅR DU SJÄLV ANSVARA FÖR ATT BYTA DAG, ÄR DU BARA UTE I GOD TID ÄR DET SÄLLAN PROBLEM. Vid akut sjukdom kontakta den ansvarige för stalltjänstdagen personligen. Det stallpasset tas igen vid annat tillfälle.

Om du uteblir utan giltigt förfall/rapportering så medför det avstängning en månad som hyrryttare utan återbetalning. Gäller även vid upprepade tillfällen med sen ankomst.

 Du har också ett tävlingsuppdrag per termin, att ingå i en grupp som ordnar tävling. Tävlingsdatum delas ut i början av terminen. 

Vid tävlingar, kurser och extraaktiviteter har hyrryttaren förtur på ”sin häst”, med vissa undantag.

På en del tävlingar/aktiviteter har du som hyrryttare reducerat pris

Vid klubbtävlingar har du arbetsplikt enligt schema för tävlingen och vid lokal eller regional tävling har du stalltjänst plus att du hjälper till under tävlingen. Start på tävling motsvarar uteridningen.

Aktiviteter = P&J, P&R, banhoppningsträningar, programridningar, utvalda kurser

Max 2 aktiviteter/tävlingar per månad och totalt 6 st/termin

Aktiviteter/tävlingar på hemmaplan byts mot samma månads uteridning

Aktivitet/tävling på bortaplan – vila från hyrlektion veckan efter, max 3/termin

Ingen hästhyra vid tävling.

 

Vi ordnar gärna sammankomster för att utveckla er om efterfrågan finns, kom med förslag! 

Om hästen blir sjuk ska den skötas ändå och du erbjuds eventuellt en annan häst vid ridtillfället enligt överenskommelse med din instruktör. När möjlighet finns hjälper du till att sätta igång hästens efter sjukdom.

Hippokollen ingår i hyrridningen, det är ett teoriprojekt för att öka kunskapen hos hyrryttarna.

 

Hyrperioderna är: HT 1 sept-31 dec

                                 VT 1 jan-15 juni

Överenskommelsen gäller hela hyrperioden och kan brytas vid terminsskifte, skriftlig uppsägning senast 30/11 eller 1/6.

Under juluppehållet är det ingen hyrridning men stalltjänst vid ett tillfälle.

Under ERKs teoriveckor är det ingen hyrridning.

Hyrridning är organiserad ridning.

Titta noga på anslagstavlan så du inte missar någon information, om något är oklart? Fråga!

 

Ansvarig för hyrryttarridningen är Hanna   

A: Över 18 år, ansvarig för dagen, arbetsledare i gruppen

B: Aspirant till A, går och lär av A, har kunskap och erfarenhet. Lättare krav på tunga sysslor, förälder avgör om de närvarar/hjälper till vid morgonarbetet. Man ska minst ha fyllt 14 år, men det är ingen garanti att man blir ett B när man fyller 14 år.

C: Går och lär av A och B, har förälder med på stalltjänsterna under hela dagen.

 

Meny