Visar ideell insats
Stallvärdar in action

ERK en ideell förening

ERK är en ideell förening som inte har något vinstsyfte. Det betyder att alla medel som ridklubben tjänar återinvesteras i verksamheten. Syftet är istället att ge medlemmarna möjlighet till en bra ridutbildning, både på ridskola och med egen häst. 

Ridskolan

Ridskolan är klubbens största verksamhet. Det vardagliga arbetet med planering, lektioner, häst– och stallskötsel utförs av anställd personal. Personalen som är välutbildad och kunnig, ser till att lektioner och träningar håller hög kvalitet.

Tävling

Klubben har en omfattande tävlingsverksamhet med både interna och externa tävlingar i dressyr och hoppning. Alla tävlingar planeras, arrangeras och genomförs genom helt ideella insatser av klubbens medlemmar.

Cafeterian

I cafeterian så finns det kaffe och varuautomat. På tävlingar och andra aktiviteter drivs cafeterian av både anställd personal och av ideella insatser.

Ekonomi

ERK har alltså inget vinstsyfte men klubbens ekonomi måste hållas i balans. Den vinst som klubben gör på lektionsverksamhet och tävlingsverksamhet mm går direkt tillbaka till klubben och används bland annat för att hålla anläggningen i gott skick, investera i nya hästar, hindermaterial och utrustning. Alla ideella insatser bidrar till att klubben har en god ekonomi och kan hålla avgifterna nere.

Styrelsen

Styrelsen arbetar med att målsätta och strukturera verksamheten i klubben. Dom tar fram en verksamhetsplan för varje år och följer upp planen i verksamhetsberättelsen. Mycket av styrelsens arbete sker i olika kommittéer och sektioner, på hemsidan finns information om vilka kommittéer och sektioner som finns. Styrelsens arbete är helt ideellt.

Vad du kan göra?

Det finns mycket, både stort och smått, som just du kan göra för att bidra till vår fantastiska ridklubb.

Vara stallvärd/värdinna

Hjälpa till med den ideella bemanningen i cafeterian!

Hjälpa till som funktionär vid någon av våra tävlingar, här finns det massor av spännande saker att hjälpa till med!

Vara medhjälpare på lektionerna för dom med funktionsvariation!

Hjälpa till på städdagar och liknande! Inget är för stort eller för litet, allt räknas! Är du osäker på vad du vill eller kan hjälpa till med så fråga någon i styrelsen eller personalen!

Hjälpa till att hålla anläggningen i ordning till vardags. Tex klippa gräs, putsa fönster, städa utrymmen, köra sopor till återbruket, panta burkar/flaskor m.m

Laga hästtäcken

Alla insatser behövs!!

Vill du hjälpa till?

Kontakta någon i personalen eller styrelsen

Meny