Styrelsegruppen informerar

Här nedan kan ni ta del av nyheter och information som kommer från styrelsen. 

Handlingar till Årsmötet

Årsmötet den 25 feb 2024 Dagordning Verksamhetsberättelse 2023 Årsbokslut 2023 Revisionsberättelse Valberedningens förslag US Ekonomi

Läs mer »

KALLELSE TILL ENKÖPINGS RIDKLUBBS

ÅRSMÖTE Söndagen den 25 februari 2024 kl 16.00 på Enköpings Ridklubb. Förslagen från enskild medlem kommer att finnas på hemsidan www.enkopingsrk.se from 17 feb 2024 Övriga handlingar som ska behandlas

Läs mer »

Valberedningen hälsar

Valberedningen arbetar nu för fullt med att ta fram ett förslag på ny styrelse inför nästa mandatperiod. Vet du någon som vill vara med, eller är intresserad själv hör av

Läs mer »

Styrelsen har en möteshälsning

Det har genomförts både tävlingar, hästloppis, tagning av ridborgarmärke och andra aktiviteter under året som givit ett välkommet tillskott i kassan! Vi tackar för allt ideellt arbete som är nedlagt

Läs mer »

Planeringsträff med personal och styrelse

Ett gemensamt heldagsmöte med både styrelsen och ridskolans personal har genomförts. En del av mötet ägnades åt att arbeta vidare med Verksamhetsplanen som beskriver ridskolans verksamhet i stort för åren

Läs mer »

Save the date

28/10 firar ERK 75 år med en fest för våra medlemmar som är 18 år och äldre 🙂 Mer info kommer!

Läs mer »

Meny