Funktionärssystem för tävlingar.

Varje tävling skall utgöras av en ledningsgrupp.

I ledningsgruppen ingår:

  • 1 st personal (sammankallande)
  • 1 st tävlingsledare
  • 1 st styrelserepresentant
  • 1 st US representant
  • 1 st privatryttare
  • 3-5 st hyrryttare 

Ledningsgruppen ansvarar för “hela” genomförandet av tävlingen. Första mötet hålls senast 2 månader före aktuellt tävlingsdatum (personalen kallar till möte). Vid det mötet fördelas ansvarsområden och planeringen påbörjas.

Personalen utses av ridskolechefen.

Tävlingsledaren utses av Dressyrkommiten respektive Hoppkommiten.

Styrelsen och US gör själva upp om vilken representant som skall ingå i respektive tävling. De bokar också ett datum terminen innan.

Privatryttaren utses av personalen (sammankallande).

Hyrryttarna bokar sig för ett datum var för VT och ett datum för HT, enligt samma system som bokningen av stalltjänst. Bokningen för VT skall ske i slutet av HT.

Efter tävlingen hålls ett avstämningsmöte där tävlingen gås igenom både praktiskt och ekonomiskt.
Avsikten med det ”nya” systemet är att alla aktiva bokar sig för en tävling och skapar den som gruppen vill (inom ramen för TR). Detta för att kunna aktivera klubbens medlemmar, ”sina” vänner och bekanta och göra det till en rolig aktivitet.

Lycka till!

Meny