MILJÖPOLICY

ERK arbetar för att uppfylla miljölagstiftningen, den utgör grunden i vårt miljöarbete.

 • I samarbete med Enköpings kommun ersätter vi alla gamla lampor mot miljövänliga
  LED.
 • Vi spar på el genom att släcka belysningen när vi lämnar ett utrymme i ex. ridhusen.
 • Vi sorterar sopor ex. plast, kartong, pantar petflaskor och burkar.
 • Pallar för spån/torv returneras för återanvändning.
 • Gödslet förädlas till jord på närliggande gård.
 • Vi handlar foder och strö lokalt.
 • Vi har minimerat användning och hantering av kemiska preparat.
 • Information sker mestadels digitalt istället för på papper.
 • Fakturering sker digitalt.
 • Vi följer lagar , förordningar och andra bestämmelser som rör djur och natur.


ERK ska skapa förutsättningar så medarbetare och medlemmar ska kunna utföra ett aktivt miljöarbete.

ERK ska ständigt sträva efter förbättring i miljö och kretsloppsarbete. Det ska regelbundet göras en nulägesanalys där det vid behov vidtas åtgärder för prioriterade miljöaspekter.

Meny