Vägbeskrivning till Åkerby Ryttargård.

Klicka här

GPS koordinater

WGS 84:N 59° 39.493′, E 17° 5.357′
WGS 84 – decimal:59.65822, 17.08928
RT90:6616064, 1572390
SWEREF99:

Från Strängnäs (55:an), Västerås (E18):

Kör E18 mot Stockholm.
Vid trafikplats Romberga sväng av mot Mora /avfart nr 142/.
Efter avfarten sväng vänster mot Mora.
Vid JET-macken sväng av höger mot Torstuna, Härkeberga.
Efter ca 400 m sväng av höger mot Ridskola.

Från Uppsala (55:an), Stockholm (E18):

Kör E18 mot Oslo.
Vid trafikplats Romberga sväng av mot Mora /avfart nr 142/.
Efter avfarten sväng höger mot Mora.
Vid JET-macken sväng av höger mot Torstuna, Härkeberga.
Efter ca 400 m sväng av höger mot Ridskola.

Från Sala (70:an):

Vid JET-macken straxt före Enköping sväng av vänster mot Härkeberga.
Efter ca 400 m sväng av höger mot Ridskola.

VÄLKOMNA TILL
ENKÖPINGS RIDKLUBB!

Orienteringstavla

Meny