Funktionär-Vad innebär det?

Funktionärsinfo

På alla våra tävlingar krävs det många hjälpsamma själar för att det hela ska gå runt. Olika tävlingar kräver olika funktionerer, Alla lika viktiga!
Vill du hjälpa till på våra tävlingar som funktionär?! Känner du dig lite osäker på vad som gäller?
Då kan du få tips och information här.

För hopptävlingar gäller:
UppdragVad gör jag?
Banpersonal

Kratta framför hinder, bygga upp hinder som rivs,

hjälpa till att bygga om banan.

InsläppKontrollera att rätt ryttare går in på banan.
Framhoppning

Hålla koll på att rätt ryttare är på framhoppningen

och att det inte är för många där samtidigt.

Sjukvårdare

Utbildning: minst sjuksköterskeutbildning krävs.

Ska ta beslut om huruvida personen kan flyttas

eller om ambulans ska tillkallas. Ska även hjälpa till vid mindre skador.

Sekretariat

Tar emot betalning, anmälningar och

ser till att start- och reslutatlistor finns aktuella.


För dressyrtävlingar gäller:

 

UppdragVad gör jag?
SpringareGår med protokoll från dressyrdomaren till sekretariatet.
  
GrindpersonalÖppnar och stänger grinden till tävlingsbanan.
Sjukvårdare

Utbildning: minst sjuksköterskeutbildning krävs.

Ska ta beslut om huruvida personen kan flyttas eller om ambulans ska tillkallas. Ska även hjälpa till vid mindre skador.

SekretariatTar emot betalning, anmälningar och ser till att start- och reslutatlistor finns aktuella.
SpeakerTalar om resultat och presenterar ekipagen under tävlingarna.

Meny