Historia

ERK startade 1948.

Ridskolan som drevs i privat regi låg nere på stan vid PAUS-huset.

1952 flyttade ridskolan till nuvarande plats Åkerby.

1981 slogs Enköpings Ridklubb ihop med Vårfru Ryttarförening. Under dessa år var ridskolans verksamhet igång i omgångar men ridklubben var hela tiden aktiv .

Sammanslagningen var ett måste för vidare utveckling av Enköpings ridklubb och ridskolan.

1983 stod det 1a ridhuset klart för invigning. Det finansierades genom att kommunen betalade materialet och ridklubbens medlemmar stod för det mesta av arbetet med ideella krafter . Stommen restes av Lindborg & Söner, 12 000 antecknade timmar varav 1500 på projektledaren lades ner ideellt

1984 tog ridklubben över ridskolan och sedan dess, drivs den av ridklubben. Samma år invigdes det nya stallet.

Ridhus nr 2 invigdes 1997. Det är byggt och finansierats av oss, Enköpings Ridklubb. Ridklubben hade sparat ihop 400.000:- och fick låna 1.200.000:- räntefritt av kommunen. Lånet betaldes tillbaka med 100.000:-/år i tolv år. När ridhus 2 var färdigbetalt, så skänkte ridklubben ridhuset till kommunen. Det är klubbens medlemmar med anhöriga som har lagt ner ca 6000 timmar. Det var t e x ridgrupper som tillsammans spikade var sitt fack av ridhus sargen. Det enda som inte gjordes ideellt var stomresning och takläggning.

En resa i tiden! Lite av det som
gjorts/hänt i klubben under 70 + år!

Ett stort varmt tack till er som bidragit med foton på ett eller annat sätt.

Stig Hammarstedt, Bo/Margareta Andersson, Cecilia/Gunnar Lundblad, Fam Sjöberg, Kristina Ekström, Britt Henriksson Bergman, Digitalt Museum TG, Per Lundström, Maria Thunell

Jämförelsebilder på vad som hänt under åren på ridskolan. Sista bilderna är några av dem som Varit/är ridskolechefer.

För att läsa text om bild klicka på den.

1948: Startade ridskolan och ridklubben. Ridskolan låg då på stan (vid Paus) Ordförande var kapten Lundin, ridlärare Grip. Carl-Åke Sjöberg ansvarade för hästar (sex stycken) och stall.
1950: Flyttade ridskolan till Ena gård. Den drevs då privat.
1952: Ridskolan flyttades till Åkerby. Då är Åke Forselius ridlärare och det är mest kronhästar i stallet.
1954: Carl-Åke Sjöberg är ansvarig för ridskolan.
1956-1957: Åke Forselius övertog ridskolan.
1958: Olle Levin tog över ridskolan och använde Svante Sellbergs hästar.

1959: Svante Sellbergs driver ridskolan och Ylva Lovén är ridlärare

1960: Ylva Lovén övertar arrendet.
1962: Kapten Bånge och Göran Andersson arrenderar anläggningen.
1964: Sven Larsson blir ansvarig för ridskolan. Startar upp verksamheten med egna hästar samt kronhästar.

1971: Björn Lennvall driver ridskolan med egna hästar.

1981: Sammanslagning med Vårfru ryttarförening.
1983: Ridhuset invigs 17/4 ”Gamla”.
1984: Klubben tar över ridskolan i egen regi. Nytt stall invigdes och Sylve Söderstrand blir ridskolechef.

1996: Gunilla Byström, Stall Guro, ridskolechef.
1997: Nytt ridhus invigs. ”Nya”
1997: Brand. Det äldsta ridhuset (ladan) och den nya foderladan och ett mindre stall brann ner till grunden. Halva stallet skadades, brand- rök och vattenskador.
1998: Renovering görs av stallet. Tillbyggnad av två nya stallar och ny foderlada uppförs.

2001 ERK får Sparbankens Föreningsstipendium 20 000kr.
2002: Nytt kök i cafeterian.
2007: Ridhusen byggdes ihop.
2014: Lektionssalen görs om till kontor.
2017: Vi vinner 1 etapp och kommer totalt 2a i årets Ridborgarmärkestagning.
2017: Vi har mer än 500 ridande.
2018: 70 år!

ERK:s Ordföranden genom åren!

50 & 60-talet

70 & 80-talet

90-talet

Meny