Sektioner och kommittéer​

 

Ungdomssektionen

Är till för klubbens lite yngre medlemmar (upp till 25) och har sin egen styrelse och ekonomi.

USs anordnar barnkalas, fångarna på Åkerby, spökkvällar m.m

 

Tävlingskommittén

Ansvarar för övergripande beslut när det gäller

ERKs tävlingsverksamhet. 

Tävlingskommittén 

Ansvarar i samarbete med klubbens styrelse för:

  • Övergripande policy för tävlingsverksamhet (bilaga 1)
  • Policyn för förmåner till klubbens tävlande medlemmar (bilaga 2)
  • Samordning av tävlingsterminen.
  • Tillse att det finns en hopp- och en dressyrkommitté.
  • Ansvara för att hemsidan är uppdaterad beträffande tävling.
  • Planer och genomföra funktionärskväll.
  • Inför varje säsong gå igenom policy för lagtävlan (bilaga 3) med utsedda lagledare.
  • Sammansättningen: en ordf. en sekreterare, två till tre repr. från hoppkommittén samt två till tre repr. från dressyrkommittén samt repr. från personalen.
  • Styrelsens repr i TK går varje år igenom ” Handlingsplan vid kris” med hela TK.
  • Kommittén sammanträder 1 gång per kvartal.

Vi träffas ett par gånger varje termin för att gå igenom olika frågor som har kommit upp i styrelsen eller i de olika sektionerna. ERK har en avdelning för dressyr och en för hoppning. Däremot har vi inte någon uppdelning mellan ponny och ridhästar utan arbetar för en gemensam och enhetlig linje för alla tävlande.

I tävlingskommittén sitter:

Regina Granholm

Hanna Ankner Roseen

Mail: tavling@enkopingsrk.se

 

Anläggningskommittén

Anläggningskommittén hjälper till med att underhålla vår fina anläggning med stalltvätt, städdagar m.m.

Vi arbetar också långsiktigt tillsammans med personal och Enköpings kommun för att utveckla anläggningen för att möta framtidens behov.

Vi som sitter i anläggningskommittén är:

Cecilia Ottosson

Anders Hivén

Johan Riesten

Meny