ERK Nyheter

Kan du? 19/5 & 26/5

Hagröj inför sommaren! Söndagen den 19 maj tänker vi att du/ni med oss ”Förenar nytta med nöje” där vi fixar/städar i hagar m.m, Det är träd och grenar som ska

Läs mer »

Familjedag på ERK

Den 2 juni anordnar vi en familjedag där ALLA är bjudna! Det kommer att finnas många roliga aktiviteter och tävlingar att delta i. Alla är välkomna att dela denna roliga

Läs mer »

Valberedningens förslag

Enköping 240202 L. Riesten, M. Stenholm, J. Andersson Valberedningens förslag inför årsmötet 2024 Styrelsens sammansättningValberednigen föreslår att styrelsen består av en ordförande, sex ledamöter och tvåsuppleanter. Vidare föreslås att ordförande

Läs mer »

KALLELSE TILL ENKÖPINGS RIDKLUBBS

ÅRSMÖTE Söndagen den 25 februari 2024 kl 16.00 på Enköpings Ridklubb. Förslagen från enskild medlem kommer att finnas på hemsidan www.enkopingsrk.se from 17 feb 2024 Övriga handlingar som ska behandlas

Läs mer »

Valberedningen hälsar

Valberedningen arbetar nu för fullt med att ta fram ett förslag på ny styrelse inför nästa mandatperiod. Vet du någon som vill vara med, eller är intresserad själv hör av

Läs mer »

Vi önskar Er alla

. God Jul & Gott Nytt År! Tack för i år och den här terminen (slutar 22/12). Vi syns igen nästa år och terminen börjar måndagen den 8 januari 2024.

Läs mer »

Meny