Drogpolicy

Enköpings ridklubb är en ideell förening med ca 700 medlemmar. I vår verksamhet finns alla åldrar från under 7 till över 70 år. Det vi är förenade kring är hästen och utövande av ridning i olika former. Vi söker gemenskap, samhörighet och tankeutbyte. Föreningen har ridutbildning på alla nivåer, en väl underhållen anläggning, engagerad anställd personal, bra hästar och många olika aktiviteter.

Syfte
– Vi ska motverka bruket av droger inom vår verksamhet.

Mål
– Enköpings Ridklubb ska vara en trygg och säker miljö för alla som vistas
där.
– Föreningens drogpolicy ska vara känd av medlemmar, personal, ledare
och styrelse.
– Vuxna ska vara goda förebilder för de yngre vilket innebär att inga droger
används när vi företräder klubben.
– I all hantering av hästar och i utbildningssituationer såväl som i
tävlingssammanhang skall vi vara drogfria.

Vad är droger
Droger är all typ av substanser som är sinnesförändrande och /eller beroendeframkallande. Exempel på droger är: Tobak, Alkohol, Narkotika, Lättflyktiga lösningsmedel, dopingpreparat samt vissa läkemedel.

Ansvar
Personal och ledare har ansvar för att åtgärder i drogpolicyn efterlevs i verksamheten. Styrelsen har ansvaret för att sprida drogpolicyn till medlemmar, personal och ledare.

Policy
– Ingen doping, alkohol eller andra droger ska förkomma bland personal, ledare eller medlemmar i samband med klubbens verksamhet för barn och ungdomar.
– Det ska inte förekomma bruk av tobak av omyndiga medlemmar i samband med klubbens verksamhet för barn och ungdomar.
– Personal och ledare skall vidtala den som bryter mot policyn. I det fall barn och ungdomar bryter mot policyn skall vårdnadshavaren kontaktas.
– Vid arrangemang, som inte innefattar hästhantering eller utbildning, där deltagarna är vuxna över 18 år tillåts alkohol i måttlig mängd.
– Vid uthyrning av lokaler som föreningen disponerar tar föreningen inget ansvar för vilka regler som gäller för hyresgästens arrangemang utöver kravet att god ordning och lagar följs.

Meny