Handlingar till Årsmötet

Årsmötet den 25 feb 2024 Dagordning Verksamhetsberättelse 2023 Årsbokslut 2023 Revisionsberättelse Valberedningens förslag US Ekonomi

Valberedningens förslag

Enköping 240202 L. Riesten, M. Stenholm, J. Andersson Valberedningens förslag inför årsmötet 2024 Styrelsens sammansättningValberednigen föreslår att styrelsen består av en ordförande, sex ledamöter och tvåsuppleanter. Vidare föreslås att ordförande […]

KALLELSE TILL ENKÖPINGS RIDKLUBBS

ÅRSMÖTE Söndagen den 25 februari 2024 kl 16.00 på Enköpings Ridklubb. Förslagen från enskild medlem kommer att finnas på hemsidan www.enkopingsrk.se from 17 feb 2024 Övriga handlingar som ska behandlas […]

Valberedningen hälsar

Valberedningen arbetar nu för fullt med att ta fram ett förslag på ny styrelse inför nästa mandatperiod. Vet du någon som vill vara med, eller är intresserad själv hör av […]

Vi önskar Er alla

. God Jul & Gott Nytt År! Tack för i år och den här terminen (slutar 22/12). Vi syns igen nästa år och terminen börjar måndagen den 8 januari 2024. […]

V 42 Teorivecka

Alla grupper har teori på ordinarie tid om inget annat meddelats av din ridlärare. Vi syns avsuttet 🙂

Meny