Enköpings Ridklubbs Årsmöte

Hålls på ridskolan söndagen den 26 februari 2023, kl 16.00!

Förslag från enskilda medlemmar att upptagas till beslut på årsmötet skall skriftligen tillställas styrelsen senast den 5 februari på mail styrelsen@enkopingsrk.se

Självklart blir det fika!

VÄLKOMNA!

Meny