KALLELSE TILL ENKÖPINGS RIDKLUBBS

ÅRSMÖTE

Söndagen den 25 februari 2024 kl 16.00 på Enköpings Ridklubb.

Förslagen från enskild medlem kommer att finnas på hemsidan www.enkopingsrk.se from 17 feb 2024

Övriga handlingar som ska behandlas på årsmötet kommer att finnas på Enköpings Ridklubbs hemsida senast 3 dagar innan mötet för att alla ska kunna ta del av dem eftersom vi inte kommer att tillhanda hålla dessa handlingar på årsmötet.

Ärenden vid årsmöte bland annat:

  • Val
  • Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse.
  • Fråga om ansvarsfrihet
  • Fastställande av årsavgift
  • Övriga ärenden som kan tas upp till beslut.

Fika kommer att finnas!

Välkomna!

Meny