Nu inför vi en policy ang fotografering och filmning!

För allas trygghet – följande gäller vid fotografering och filmning på ridskolan:

Man får under inga omständigheter lägga ut filmer eller foto på sociala medier på någon annan än sig själv om man inte har dennes tillåtelse.

Om fotografering på ridskolan

Du får lägga ut bilder på dig och hästen du rider eller pysslar med i stallet.


Du får inte lägga ut bilder där andra personer syns, om de inte har sagt ja till detta.

Om filmning på ridskolan

Filma i en positiv anda och endast den som önskar att bli filmad. Undvik alla övriga, inklusive instruktörer.

Filmning under ridlektioner kräver klartecken från alla i ridgruppen.
Fråga ridläraren som i sin tur frågar alla elever i gruppen.

Så här får du använda foton och filmer:

Foton där bara du syns får du lägga ut på sociala medier. Men tänk alltid på vad andra kan läsa in i en bild, som du kanske själv inte tänker på.

Filmning ska i första hand ske för eget bruk. Vill du lägga ut en film på sociala medier, då utan orginalljud så måste en ridlärare se och godkänna filmen först.

Visa respekt för att andra inte vill bli filmade, ibland vågar man inte säga nej på grund av grupptrycket.

Fotografering av ridskolan:

I samband med arrangemang som till exempel klubbtävlingar eller i samband med reklam för ridskolans verksamhet så kan ridskolan ta bilder och lägga ut på sociala medier eller hemsidan – då används endast foton där det finns samtycke (elevkort) till att bilden används av alla fotograferade.

Tack för visad hänsyn!

Meny