Planeringsträff med personal och styrelse

Ett gemensamt heldagsmöte med både styrelsen och ridskolans personal har genomförts. En del av mötet ägnades åt att arbeta vidare med Verksamhetsplanen som beskriver ridskolans verksamhet i stort för åren 2023-2024. Arbetet genomfördes i olika arbetsgrupper och det kom fram bra synpunkter som ska inarbetas i planen.

Målsättningen är att Verksamhetsplanen 2023-2024 ska kunna fastställas vid nästa styrelsemöte den 19/9 och därefter kunna delges till våra medlemmar.

Under denna dag hade vi även tankeverkstad med fokus på längre sikt, dvs var vill vi att klubben ska vara inom de närmsta 5 åren? Vi diskuterade bl.a. en del kring framtidens tävlingsverksamhet, både klubbens egna tävlingar men också vikten av att ha våra ryttare som representerar och tävlar för klubben ute på andra tävlingsbanor än vår egen.

Detta arbete kommer vi att fortsätta jobba med och det kommer att bjudas in till tävlingsupptakter för att få veta vad våra medlemmar vill.

I 5-års arbetet pratade vi också om vikten av att behålla och vidareutbilda vår fantastiska personal, att ha fortsatt ordning och reda inom ridskolan (både ur anläggningssynpunkt och ekonomiskt) samt fortsätta ha en god relation till Enköpings Kommun, som faktiskt äger ridskolans alla byggnader.

Det var en givande heldag som avslutades med en gemensam middag innan hemfärd.  

Mvh Styrelsen och Personalen via Camilla (styrelsemedlem)

Meny