Skänkelhjälper

Skänkeln delas in i två delar. Överskänkel (lår till knä) och underskänkel (resten av benet och foten).

Framåtdrivande

När båda skänklarna används samtidigt med lika mycket tryck är det en framåtdrivande hjälp. Placeringen av skänklarna är precis bakom sadelgjorden.

Sidförande

Hästen flyttar sig undan den skänkeln som har ett högre tryck. Placeringen av skänkeln beror på vilken del av hästen som ska flyttas.

Reglerande

För att påverka sidvertsrörelsens storlek eller hastighet används den motsatta sidans skänkel reglerande.

Mothållande

För att avsluta eller förhindra en sidvertsrörelse är skänkeln mothållande. 

Meny