Styrelsen har en möteshälsning

Det har genomförts både tävlingar, hästloppis, tagning av ridborgarmärke och andra aktiviteter under året som givit ett välkommet tillskott i kassan! Vi tackar för allt ideellt arbete som är nedlagt kring detta såsom funktionärer, parkeringsvakter, café personal och generell hjälp! TACK!

Glädjande är också att se att antalet ridskoleelever fortsätter öka och under november startar ytterligare en ridgrupp inom vår verksamhet!

Styrelsens ordförande Johan Riesten deltar regelbundet i en Digital ordförandekonferens tillsammans med andra ridskoleverksamheters ordföranden i landet. Syftet är att utbyta erfarenheter och ge tips och råd till varandra. Värdefull tid som läggs ner.

Valberedningen (som bl.a ansvarar för att säkerställa rätt deltagare i styrelsen) gästade oss och berättade om deras verksamhet och vilka aktiviteter som ligger i närtid.

På söndag är det dags för ERK-cupen i hoppning igen, kom och heja även om du kanske själv inte deltar i tävlingen! 🐎

Mvh Styrelsen genom Camilla

Meny