Styrelsens sammansättning 2022

Nathalie Vilhelmsson – Ordförande

Nicci Rigo – Vice ordförande

Annelie Lenell – Sekreterare

Anna Carin Vilén – Kassör

Nicci Rigo & Anders Hivén – Sponsor

Cecilia Ottosson, Anders Hivén & Johan Riesten – Anläggning

Anna Nordin – Dressyr

Annelie Lenell – Hopp

Camilla Nordenberg – Hemsida

Meny