Tygelhjälper


Förhållning

 

Förhållning används när man ska minska tempo eller stanna. Genom ett ökat tryck i tygeln får man en förhållning som följs av en eftergift. Det finns olika grader av förhållning. Från mycket liten till kraftig förhållning. Den lättaste graden av förhållning är när ryttaren lätt kramar om tygeln och den kraftigaste graden av är att ryttaren tar åt sig hela handen.  

Eftergift och förhållning används alltid tillsammans.

Förhållefterg

Eftergift

Motsatsen till förhållning. Nu minskar trycket i tygeln. Minsta graden är en lättnad i tygelfattningen. Den största graden av eftergift är att hela handen förs fram. Om ryttaren gör en förhållning som är grad 3 behöver inte eftergiften vara grad 3 för att hästen ska känna eftergiften. Samspelet i all ridning bygger på anpassningen mellan förhållning och eftergift.

Ledande tygeltag

Ledande tygeltag visar hästen vägen vid en vändning. Tygeltaget tas rakt ut från hästens hals. Tummen pekar utåt. Tygeltaget verkar endast när handen är på väg ut. Får upprepas flera gånger vid behov. 

Ställande och böjande tygeltag

Om trycket på bettet verkar starkare på ena sidan är det ett ställande tygeltag. Hästen går då ställd i nacken. Du kommer se ögongloben och ena näsvingen.  Om hästen böjer sig i halsen går den böjd. Böjande tygeltag kan kombineras med ledande tygeltag.

 

 

Reglerande tygeltag

Används för att reglera hur mycket ställd eller böjd hästen ska vara. Om hästen är för mycket böjd tar ryttaren i motsatta sidas tygel för att halsen ska bli rakare. 

Mothållande tygeltag

Används om man vill hindra hästen att falla ut åt något håll.

 

Uppresande tygeltag

Om ryttaren vill höja hästens huvud uppresande tygeltag användas. Handen går framåt- uppåt. Detta tygeltag verkar endast när handen är på väg uppåt. Därför får man ta ner handen och upprepa vid behov. Samtidigt som man reser handen framåt- uppåt måste skänkeln driva hästen framåt.

Understödjande tygeltag

Används för att förstärka samma sidas skänkel. Om ryttaren behöver förstärka den sidförande skänkeln i en skänkelvikning är detta tygeltag användbart. Tas i riktning mot eller förbi höften. Kan jämföras med att flytta en sten med ett spett till hjälp. Det som är viktigt är att hästen inte böjer sig för mycket i halsen.

 

Understödtyg                 Handställning

Meny