Valberedningen hälsar

Valberedningen arbetar nu för fullt med att ta fram ett förslag på ny styrelse inför nästa mandatperiod. Vet du någon som vill vara med, eller är intresserad själv hör av dig till oss! Vänligen, Jenny Andersson Margit Stenholm Laila Riesten laila.riesten@enkoping.se

Meny