Valberedningens förslag

Enköping 240202 L. Riesten, M. Stenholm, J. Andersson


Valberedningens förslag inför årsmötet 2024


Styrelsens sammansättning
Valberednigen föreslår att styrelsen består av en ordförande, sex ledamöter och två
suppleanter. Vidare föreslås att ordförande välj på ett år, att ledamöter väljs på två år och att
suppleanter väljs på ett år. Det innebär för årets möte val av två ledamöter på två år och två
suppleanter på ett år.


Val att genomföras 2024
Ordförande (1år)
Ledamot, 2 st (2år)
Suppleanter, 2st (1år)


Kvarstår med ett år kvar på mandatperioden
Nicki Rigo, Cecilia Ottosson, Annelie Lenell, Åsa Lindberg
Förslag till val


Ordförande (1år) Johan Riesten, omval
Ledamot (2år) Helena Tullborg, omval
Nina Björk, nyval


Suppleant (1år) Marcus Andersson, nyval
Lovisa Wallström, nyval


Föreslagna till styrelsen som tillfrågats och tackat nej
Anders Hivén, Ann-Liz Dingwall, Edit Nilsson, Elin Göthe Nord, Elina Malmebo, Elsa
Karlsson, Erica Asp, Frida Storm Nilsdotter, Hanna Svärd, Jenny Klarbo, Mikael Malmebo,
Sara Lood, Stephanie Petersén, Victor Silfverberg


Förslag till val av revisorer och revisorssuppleanter
Revisor (1år) Boel Sundvall
Mikaela Lindbäck
Suppleant (1år) Sara von Erenheim
Gun Thelén


Kompletterande förslag på styrelsemedlemmar kan lämnas till valberedningen fram till
lördagen den 24 februari.

(laila.riesten@enkoping.se)


Vänligen,
Laila Riesten, Margit Stenholm och Jenny Andersson

Meny