Valberedningens förslag

Valberedningens förslag till styrelse 2022

Nyval

Ledamöter

Johan Riesten 2 år

Omval

Ledamöter

Anna-Carin Villén – Kassör 1 år

Camilla Nordenberg 2 år

Ett år kvar

Ordförande

Nathalie Wilhelmsson

Ledamöter

Nicki Rigo

Anna Nordin

Cecilia Ottosson

Annelie Lenell – Sekreterare

Anders Hivèn

Totalt

Ordförande

8 ordinarie ledamöter

Revisorer

Sara Söderqvist, Auktoriserad revisor, Adsum Revisorer & Företagskonsulter AB, Västerås

Lars Lindström, Redovisningskonsult, FLOKE

Revisorssuppleanter

Elisabeth Ohlström, Diem Ekonomibyrå

Cia Eklöw, ekonom, Försvarsmakten

Ny Valberedning

Laila Riesten

Margit Stenholm

Maria Björkström

Motivering

Valberedningen har enats om ovanstående styrelsekandidater som visat sig vara en stabil och väl fungerande styrelse. Representanter finns från såväl ridskole-, hyr- och privatryttare. Detta för att representera Enköpings Ridklubbs alla medlemmar. Valberedningen föreslår en auktoriserad revisor, jämte lekmans revisorer, helt extern från verksamheten. Detta för att verksamheten ska granskas helt opartiskt och professionellt. Detta är inget krav enligt bokföringslagen men med ansvar för en stor personalgrupp, många medlemmar och hästar ser vi det som en ökad trygghet för verksamheten. En extern revisor har till uppgift i sin revision att utöver ekonomi och bokföring, se till att styrelsen efterföljer årsmötets beslut samt föreningens stadgar.

Valberedningen

Therese Borg,

Ann-Liz Dingvall

Ingrid Edman

Meny